FEP-Map-2012

Відкритий лист Джузеппе Скоцці до Асоцій-членів FEP

Original Text

Рим , 12/12/2013

 

До всіх асоціацій – членів FEP

 

Шановні колеги,

 

FEP (Федерація Європейських Фотографів) щойно завершила проведення ще одного дуже успішного заходу. Нижче представлено стисле резюме результатів і основних рішень, прийнятих наприкінці попереднього тижня.

 

Результати QEP і MQEP

 

На 28-ій кваліфікаційнії сесії FEP, що відбулася в Братиславі , Словаччина 7 і 8 грудня, 3 нових MASTER QEP і 14 QEP ( Кваліфіковані Європейський Фотограф ) отримали сертифікати (далі в алфавітному порядку):

МАЙСТЕР QEP (MASTER QEP): Іван Каніга (Ivan ?aniga), MQEP, Словаччина – Лутц Тім Телле (Lutz Tim T?lle), MQEP , Німеччина.

 

QEP : Габор Бакос (Gabor Bakos), QEP Wildlife (фотографія дикої природи), Угорщина – Ів -Мішель Барклі (Yves-Michel Barclay), QEP Nude (ню), Франція – Софі Боржо (Sophie Bourgeix), QEP Portrait (портрет), Франція – Хосе Каррільо Сандонато (Jose Carrillo Sandonato), QEP Portrait (портрет) і QEP Illustrative(ілюстративна фотографія), Іспанія – Елдер Коуту (Helder Couto), QEP Wedding (весільна фотографія), Португалія – Ян Халдік (J?n Hlad?k), QEP Образотворче мистецтво , Словаччина – Євген Колесник , QEP Портрет , Україна – Габріель Ліптак (Gabriel Lipt?k), QEP Landscape (пейзажна фотографія), Словаччина – Стефано Лунарді (Stefano Lunardi), QEP Портрет , Італія – Жан -Шарль Луізет (Jean-Charles Louiset), QEP Портрет , Франція – Хосе Презенсія (Jose Presencia) , QEP Портрет , Іспанія – Клаудіо Тодіотто (Claudio Tadiotto), QEP Wedding (весільна фотографія), Італія – Патрік Вербессем (Patrick Verbessem), Patrick Verbessem, Бельгія.

 

Серед тих , хто отримав нагороду QEP, вперше в історії QEP присутній автор з України. Окрім цього, включаючи цю 28 -й сесію, за всі роки існування, більше 420 фотографів отримали звання QEP і 46 майстер QEP, автори представляють 22 європейські країни.

 

Наступна сесія QEP та майстер QEP проходитиме в Ризі , Латвія , 7 і 8 червня, 2014.

 

Урочисте сесіїя FETA (FEP Emerging Talent Award)

 

Федерація європейських Фотографи у співпраці з низкою університетів і коледжів Великобританії, Чехії , Угорщини та Німеччини выдзначили успышне проведення першої сесіюї нової фотографічної премії для молодих фотографів. Суддівство проводилося в рамках кваліфікаційної сесії FEP QEP / MQEP, що відбулася в Братиславі. Мета конкурсу полягає заохоченні і визнанні високого рівня фотографічних надбанб студентів євроейських університетів.

 

Переможецем FEP Emerging Talent Award 2013 року стала Анна Расмуссен (Anna Rasmussen), студентка студії рекламної фотографії Orange Factory, Школи мистецтв та реклами в Празі, Чеська Республіка.

 

6 студентів отримали заоочувальні премії: Patricie Behensk?, Jan Evangelista University, Czech Republic; Tim Hunt, Falmouth University, UK; Wanda Martin, ELTE University, Hungary; Szabolcs Sim? , ELTE University, Hungary; Pavl?na Soukupov?, Jan Evangelista University, Czech Republic; Chloe Zebedee, Falmouth University, UK.

 

Переможеця «The FEP Emerging Talent Award» і всіх ті, хто отримав заохочувальні нагороди, матимуть нагоду отримати свої призи на презентації FEP в Кельні, Німеччина , під час проведення фестивалю фотографії Photokina 2014.

 

 

 

FEP засідання Правління

 

Зустріч Ради директорів FEP відбулася в понеділок, 9 грудня в Братиславі, відразу після завершення останнього раунда суддівства. Участь у зустрічі приймали 10 членів правління та делегати від Бельгії (обидві асоціації-учасники), Австрії , Словаччини (обидві асоціації-учасники) , Німеччини, Угорщини, Норвегії та Нідерландів. Обговорювалося майбутнє щорічних офіційних подій FEP. Комітет Конкурсу триматиме зустріч на початку наступного року, з метою визначення змін, що можуть бути внесені до правил проведення конкурсу, з метою зробити нагороду Європейський Фотограф Року ще більш успішною. Було відзначено великий інтерес і задоволення FEP щодо фактичних результатів інагурального Світового Фотографічного Кубка. Бруно Веттерс (Bruno Vetters), фактичний президент NVB, бельгійської асоціації–учасникиа, був обраний новим членом Виконавчого Комітету WPC, що буде представляти FEP з 2014 року. Окрім цього було обоворно актуальний стан кваліфікацій FEP , в тому числі нової кваліфікації EP (Європейський Фотограф. Нова система, що передбачає проведення кваліфікаційних сесій у різних Європейських країнах та містах була визнана надзвичайно корисною та успішною. Була ухвалене рішення щодо проведення літньої сесії QEP 2014 в Латвії, в той час як для проведення зимової сесії розглядається запрошення з Італії. Рада FEP також схвалила ідею проекту “FEP Red Zone” (загальноєвропейської бази даних викраденої фототехніки), що була представлена Аттілою Корбеліа (Attila Korbely) (Угорщина) на стадії розробки. Спеціальним комітетом було ухвалене рішення щодо представлення на увагу FEP остаточного варіанту проекта. Також на засіданні були представлені нові так звані”друзі і партнери” FEP (KOY Lab , Extremaalbum Photoever AB , Photo Fayer, Stellar Data Recovery). Щодо економічних питань: рада FEP затвердила бюджет на наступний рік. включаючи нову схему членських внесків у 2014 році.

 

Окрім цього, було схвалено проект майбутнього фестивалю Photokina, на якому буде представлено стенди та експозицію робіт від FEP, а також програму FEP на виставці Photokinaю Програма включатиме представлення переможців конкурсу Фотограф Року FEP і святкування FEP 2014 FEP Генерального зустріч Асамблея ( середа і  четвер , 18 і 19 вересня 2014 року).

 

 

Ми з нетерпінням чекаємо нової зустрічі в Ризі , Латвія, 7 червня 2014 року.

 

З найліпшими побажаннями,

 

Джузеппе

×

Comments are closed.

FEP-Map-2012

An open letter to FEP Member Associations by Giuseppe Scozzi (FEP Chief Executive Officer)

Читати українською

Rome, 12/12/2013

 

To all the FEP member associations

 

Dear colleagues,

FEP just celebrated another very successful event. Here come a short summary of the results and of the main decisions taken during last week end.

 

QEP and MQEP  results

At the 28th session of the FEP European Qualifications, held in Bratislava, Slovakia  on December 7 and 8,  3 new MASTER QEP and 14 QEP (Qualified European Photographer) certificates have been awarded to (in alphabetic order):

MASTER QEPIvan Caniga, MQEP, Slovakia - Jan Stovka, MQEP, Slovakia - Lutz Tim T?lle, MQEP, Gemany

QEP:  Gabor Bakos, QEP Wildlife, Hungary - Yves-Michel Barclay, QEP Nude, France - Sophie Bourgeix, QEP Portrait, France - Jose Carrillo Sandonato, QEP Portrait and QEP Illustrative, Spain - Helder Couto, QEP Wedding, Portugal -Jan Hladik, QEP Fine Art, Slovakia - Evgeny Kolesnik, QEP Portrait, Ukraine - Gabriel Liptak, QEP Landscape, Slovakia - Stefano Lunardi, QEP Portrait, Italy - Jean-Charles Louiset, QEP Portrait, France - Jose Presencia, QEP Portrait, Spain - Claudio Tadiotto, QEP Wedding, Italy - Patrick Verbessem, QEP Portrait, Belgium.

Among those who received the QEP award, we had the first ever QEP  from Ukraine. Including this 28th session, along the years over 420 QEP photographers and 46 Master QEP photographers have been awarded, coming from 22 European countries.

Next QEP and Master QEP session will be held in Riga, Latvia, on June 7 and 8 , 2014. 

 

Inaugural FETA (FEP Emerging Talent Award) judging session

The Federation of European Photographers, in collaboration with a number of Universities and Colleges of UK, Czech Republic, Hungary and Germany celebrated the inaugural session of this new photographic award for young photographers. The judging took place as well during the FEP QEP/MQEP qualifications session held in Bratislava. The aim is to encourage and recognize the high standard of photographic image making taking place in Europe by final year University students.

The FETA (FEP Emerging Talent Award) winner 2013 is  Anna Rasmussen, student at the Orange Factory, Studio of Advertising Photography, School of Art and Advertising, Prague, Czech Republic.

6 further students received by the jury a Merit award for other outstanding submissions: Patricie Behenska, Jan Evangelista University, Czech Republic; Tim Hunt, Falmouth University, UK; Wanda Martin, ELTE University, Hungary;Szabolcs Simo , ELTE University, Hungary; Pavlina Soukupova, Jan Evangelista University, Czech Republic; Chloe Zebedee, Falmouth University, UK.

The winner of “The FEP Emerging Talent Award” and all those who received awards will be invited to collect their prize at a FEP presentation in Cologne, Germany, during Photokina 2014 .

 

FEP Board Meeting

The FEP Board of Directors met on Monday, December 9, in Bratislava just after the conclusion of the round of judging.  Some 10 board members and other delegates from Belgium (both member associations), Austria, Slovakia (both member association), Germany, Hungary, Norway and The Netherlands were attending. The future of the annual FEP competitions was discussed. A competition cell will meet early next year to define the change to make to the actual rules, with the aim to make the FEP European Photographer of the Year awards even more successful. It was also confirmed the great interest and satisfaction of the FEP for the actual results of the inaugural World Photographic Cup. Bruno Vetters, actual President of the NVB, Flemish Belgian member association has been elected the new member of the WPC Governing Committee representing FEP from 2014. The state of the art of the FEP qualifications, including the brand new EP (European Photographer) qualification, have been also debated. The new system to held the assessment session on rotation in Europe has been considered extremely useful and successful. It has been approved to organize the 2014 QEP summer  session in Latvia, while for the winter session there is an Italian candidature coming up. The FEP Board also approved the idea of a “FEP Red Zone” project (a pan-European database of stolen photographic equipment), presented on a yet advanced stage by Attila Korbely (Hungary).  An ad hoc committee was nominated to present the FEP a final scheme. There were also welcomed the new FEP so called “friends and partners” (KOY Lab, Extremaalbum Photoever AB, Photo Fayer, Stellar Data Recovery). From the economic point of view, the FEP board approved the budgets including a new scheme for the membership fees 2014.

Finally it was approved a project regarding the  coming Photokina edition, which will include a FEP stand and an exhibition, and a FEP program at Photokina, which will include the presentation of the winners of the FEP awards and the celebration of the FEP 2014 FEP General Assembly meeting (Wednesday and Thursday, September 18 and 19 , 2014).

 

Thanks

The FEP CEO Giuseppe, the CEO Assistant and Secretariat Martina, the Event Manager Anna, the Treasurer Nikki and the FEP Editor Sue wish to express the satisfaction for yet another successful FEP event. It has been a pleasure to meet up again with the international judges, the QEP and the FETA chairmen Dave and Jim, the FEP President Jorgen, the President Elect Andreas, the FEP board members and all other delegates.  A special thanks to our wonderful Slovakian hosts, coordinated by Martin Vrabko, and to Lucia  who did so much to make the whole process run smoothly.  The wonderful cooperation we received from all involved made our job easier, and without your enthusiasm nothing would have happened!

 

We  look forward to meeting again in Riga, Latvia, on June 07, 2014.

All the best,

GiuseppeFatal error: Cannot redeclare studiofolio_comment() (previously declared in /home/cgforum/ukrainianphotographers.com/www/wp-content/themes/studiofolio/templates/comments.php:1) in /home/cgforum/ukrainianphotographers.com/www/wp-content/themes/studiofolio/templates/comments.php on line 26